islaminsartlari.gen.tr https://www.islaminsartlari.gen.tr İslamın Şartları, İslamın Şartları Kaçtır ve Nelerdir tr-TR hourly 1 Copyright 2020, islaminsartlari.gen.tr Tue, 09 Jul 2013 00:00:00 +0000 Sat, 29 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Şahadet Getirmek https://www.islaminsartlari.gen.tr/sahadet-getirmek.html Wed, 05 Dec 2018 00:04:10 +0000 Şahadet getirmek, İslamın beş şartının birincisidir. İslamın ilk şartı olduğu için, dolayısı ile İslamın kapısını açan anahtar gibidir. Kelime i Şahadet, Allah'ın (C.C) varlığını ve birliğini,Hazreti Muhammed (s.a.v Şahadet getirmek, İslamın beş şartının birincisidir. İslamın ilk şartı olduğu için, dolayısı ile İslamın kapısını açan anahtar gibidir. Kelime i Şahadet, Allah'ın (C.C) varlığını ve birliğini,Hazreti Muhammed (s.a.v) peygamberi olduğuna, kalben inandıktan sonra, dil ile ikrar etmek demektir. Müslüman olduğunu ve İslam dinine olan inancını, ilan etmek de denile bilir.

Gayrı Müslim olan birisi, İslam dinine girmek için öncelikle Kelime i şehadet getirmelidir. Müslüman olmanın ilk ve en önemli şartıdır. Bir kimse, Allah u Tealaya ve Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e (s.a.v)  kalben inanıyorsa, İslama girmek için Kelime i şehadet getirmekten başka bir şey yapmasına gerek yoktur. İslamın diğer şartlarına da inandıktan sonra uygulamasa dahi Müslüman dır. yani, kuranı kerim okumayan kimse kurana inanıyorsa, kuran okuması gerekmiyor. yada namaz kılmaya gerek yok gibi bir düşünceye sahip, değilse, namaz kılmasa da Müslüman dır. sadece dinin gereklerini yerine getirmediği için günahkar olur, dinden çıkmaz. sadece yerine getirmediği ibadetin feyiz ve bereketinden mahrum kalır.Kısacası Kelime i Şahadet dinin özüdür. Allah'a inanan kimse Allah u tealanın Peygamberler vasıtası ile göndermiş olduğu kitaplara ve peygamberlere inanır.
Bu yüzden sadece Kelime i Şahadet getiren kişi gerçek anlamda Müslüman olmuş demektir.
Şahadet Getirmek
Kelime i Şahadet sadece İslam dinine yeni girenlerin değil, her Müslümanın her zaman zikir etmesi gereken adeta bir duadır. Çünkü hayatın boyunca ne kadar Müslümanım diye gezsen de, imanını dünya şartları da zedelemeden muhafaza etmek çok zordur. Bir Müslüman belki yaptığı şeyin şirk olduğunu bilmeden, belki de hiç fark etmeden, zaman zaman şirk dediğimiz gaflete düşerek dinden çıkabilir. Kişi açıkça veya kalben dinini inkar etmese dahi, bazı sözler bazı günahlar dinden çıkara bilir. İşte bu sebepten, belki gün içinde bir çok kez Kelime i Şahadet getirmek iyi olacaktır. 
Namaz kılanlar bu konuda ayrı yeten bir çaba sarf etmezler çünkü, Namazın içinde okunan Ettehiyyetü suresinin sonunda Kelme i Şahadet okunmaktadır. Namazlarını eksiksiz kılan bir kimse günde 21 defa imanını teyit etmiş oluyor. 
Diğer bir taraftan ise, imanlı yaşamanın yanında iman ile ölmek çok daha önemlidir. Kişi nasıl yaşarsa öyle ölür. Dünya hayatı Müslümanın tarlası, Ahiret hayatı hasat yurdu ise, bir Müslümanın en büyük amacı iman ile iyi ameller işleyerek yaşayıp, son nefeste iman ile  Kelime i Şahadet getirerek ölebilmektir. 

Allah u Teala, bütün inananlara son nefeste iman ile, Kelime i Şahadet getirerek göçmeyi nasip etsin. İnşallah. (amin)

Kelime i Şahadet'in okunuşu:

Eşhedü Enla ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Rasuluhu.

Türkçe anlamı:
Ben şahitlik ederim ki, Allah tan başka ilah yoktur. Ben yine şahitlik ederim ki, Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir.
]]>
Namaz Kılmak https://www.islaminsartlari.gen.tr/namaz-kilmak.html Wed, 05 Dec 2018 01:09:29 +0000 Namaz kılmak, Namaz, Müslümanlar için İslam dininin direği olarak kabul edilir. Namazın İslam dinimizde önemi çok büyüktür. İnsanların yaratılışı Allah'a itaat ve kulluk etmektir. Kulluk etmenin en güzel ve en Namaz kılmak, Namaz, Müslümanlar için İslam dininin direği olarak kabul edilir. Namazın İslam dinimizde önemi çok büyüktür. İnsanların yaratılışı Allah'a itaat ve kulluk etmektir. Kulluk etmenin en güzel ve en faziletli şekli ise namazla yapılır. Namaz insanın imanını koruyan ve imanını kuvvetlendiren en önemli ibadettir. İslam' ın temeli olan şartlar arsında Allah-ü Tealla ve Peygamber Efendimize itaat,  Kelimeyi şehadetten getirmekten sonra en önemli olan ibadetlerden biridir. Şuana kadar Allah-ü Teala'nın peygamber olarak gönderdiği bütün zatlar ümmetlerine namazı en önemli ve en faziletli ibadet olarak bildirmiş ve namazı Allah-ü Teala'nın emirlerine uygun bir şekilde kılmalarını bildirmiştir. Ergen ve aklı yerinde olan erkek ve kadın her Müslümanın diğer vazifeleriyle beraber 5 vakit namazı da yerine getirmesi şarttır. Namaz 5 vakit olarak bilinir ve günde 5 defa Müslümanları Allah-ü Teala'nın huzuruna çıkarır. Kul ile Hz. Allah arasında 9 perde vardır. Kul namaza niyet ettiği an kul ile Hz. Allah'ın arasında sadece 1 perde kalır. Namaz o derece önemli bir ibadettir. Namaz kul ile Allah arasındaki bağı kuvvetlendirir ve kul ile Hz. Allah arasına manevi bir bağ kurar.

Namazın Farzları: Namazın farzı olarak bilinen şartlar 12'dır. Bunlar 2 kısma ayrılır. 6'sı namazın dışında, 6'sıda namazın içindeki farzlardır. Namazın dışındaki farzları ''Şart'' olarak isimlendirilir. Namazın içindeki farzları ise ''Rükün'' olarak isimlendirilir.

Namazın Şartları: 1. şartı Hadesten Taharet, 2. şartı Necasetten Taharet, 3. şartı Setr-i Avret, 4. şartı İstikbal-i Kıble, 5. şartı Vakit ve 6. şartı Niyet olarak 6 madde olarak ayrılmıştır.

Namazın Rükünleri: 1. şartı İftitah Tekbiri, 2. şartı Kıyam, 3. şartı kıraat, 4. şartı Rüku, 5. şartı Secde, 6. şartı Ka'de-i Ahire olarak 6 madde olarak ayrılmıştır.

Namaz Kılmak

Namaz Kılmanın Dinimizdeki Önemi:

Kişi namaz kılarken Hz. Allah'ın büyüklüğünü ve kendisinin de onun karşısında küçüklüğünü düşünerek kılmalıdır. Her gün 5 vakit  namaz kılarak Hz. Allah'ın huzuruna çıkan bir Müslümanın kalbi ihlaslı olur ve kötülüklerden uzak olup iyiliklere meyil eder. Namaz kılan kişinin kalbi nurla dolar ve bu nur yüzüne de yansır. Cemaatle namaz kılmak insanların aralarındaki bağı kuvvetlendirip onların birbirleriyle eşit olduğunu onlara bir kez daha hatırlatır ve birbirlerine sevgi beslemelerini sağlar. Namaz kılmak Adem Aleyhisselam'ın zamanından beri var olup Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) zamanında açık bir şekilde beyan olunup Ümmeti Muhammed'e farz kılınmıştır. Peygamber Efendimiz, ''başsın insan olmadığı gibi namazsız da din olmaz'' buyurmuşlardır. bu sözden anlaşıldığı üzere dinimizin başı namaz kılmaktır. Namaz kılmak Kur'an-ı Kerimde yüzden fazla Ayet-i Kerime ile sabittir. Namaz bize Miraç olayında emir olunmuştur. Hiç aksatmadan 5 vakit namaz kılan Müslümana Cennetten köşkler inşa ettireceğini Hz. Allah bazı ayetlerinde bildirmiştir. Kabirde kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde '' Sizden birisinin evi önünden bir nehir aksa ve o kişi o nehirde günde 5 defa yıkansa üzerindeki kirlerden arındığı gibi, günde 5 vakit namaz kıldığında da küçük günahları af olunur'' buyurmuşlardır. Namaz dinin direği müminin miracıdır.

Namaz Kılmayanlar:

Namaz kılmayanlar tembelliklerinden ve umursamamalarından  dolayı kılmazlar ama bilmezler ki günahkar oluyorlar. Namaz kılmayarak Allah'ın emrine itaatsizlik edip onun huzuruna dikilemiyorlar. Şeytan her zaman onlarla uğraşıp vesvese verir ve hiç bir zaman Allah'ın huzuruna çıkamazlar. İnsanın ensesinde 3 düğüm olur eğer insan yatağından kalkıp abdest almaya giderse 1 tanesi çözülür. Eğer abdest alıp seccadesini sererse 2. düğüm çözülür. Eğer namaz için durup niyet ederse 3. düğüm çözülür ve şeytanı yenmiş olur. ama bu dünyada namaz kılmayan insanlar]]> Oruç Tutmak https://www.islaminsartlari.gen.tr/oruc-tutmak.html Wed, 05 Dec 2018 18:10:30 +0000 Oruç Tutmak: İslam, Resul Ekrem Efendimizin tebliğ buyurduğu şeyleri dil ile ikrar, kalp ile tasdik  ederek Cenab-ı Hakka itaat etmektir.İslam'ın şartı beştir. İslam dini 5 esas üzerine kurulmuştur.

Oruç Tutmak: İslam, Resul Ekrem Efendimizin tebliğ buyurduğu şeyleri dil ile ikrar, kalp ile tasdik  ederek Cenab-ı Hakka itaat etmektir.
İslam'ın şartı beştir. İslam dini 5 esas üzerine kurulmuştur.

 • Namaz Kılmak
 • Zekat Vermek
 • Oruç Tutmak
 • Hacca gitmek
 • Kelime-i Şahadet Getirmek
 • İslam'ın şartlarını yerine getiren kimseye mümin denir. Bu şartlardan herhangi birini inkar eden ise dinden çıkmış olur. Müslüman olabilmek için olmazsa olmaz bu 5 şarttan biri ve konumuz olan Oruç tutmak; ibadet niyetiyle İmsaktan güneş batıncaya kadar, yemekten, içmekten kendini men etmeye oruç denir. İslam'ın 4.şartı Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmaktır. Ramazan ayı orucu hicretin 2 senesinde farz olunmuştur. Resul Ekrem Efendimiz 9 defa Ramazan orucu tutmuştur.

  Malumunuz olduğu üzere oruç Ramazan ayında tutulur. Ramazan, Ramıda kelimesinden gelmektedir. Ramıda yanmış taşa denilir. O zamanlar, oruç tutulacak bu ayın yaz mevsiminin en sıcak günlerine, taşların en çok kızıp yandığı mevsime geldiği için bu aya Ramazan adı verilmiş. 
  Oruç Tutmak
  Hz. Enes'in rivayetinde Resul-i Ekrem:
  Bu aya Ramazan denmesinin hikmetini biliyor musunuz Çünkü bu ayda Allah Teala müminlerin günahlarını yakıp mahveder, buyurdu.
  Orucun önemini beyan etmek üzere Allah Teala Ayet-i Kerimesinde bizlere ''Ramazan ayı öyle bir aydır ki, onda Kur'an indirilmiştir'' buyurmuştur. 
  Müfessirlerin bildirdiğine göre, Allah Teala Ramazan'ı bütün gelmiş ve geçmiş ümmetlere arz etti, fakat hiç biri bunu tutmadı. Bu şeref, Ümmetlerin hayırlısı olan Muhammed (sav)' in ümmetine nasip oldu.

  Ebu Hüreyre'nin rivayetinde, Resul-i Ekrem:
  Ramazanın ilk gecesinde melekler, şeytanı ve cinleri bağlarlar. Cehennemin kapısını kaparlar ve cennetin kapıları açarlar. Bir melek, ''hayır işleyen gelsin, kötülük işleyen uzaklaşsın'' diye çağırır. Allah Teala Ramazan boyunca pek çok kullarını Cehennemden azat eder, Buyurmuştur.
  Bütün ibadetler Allah için yapıldığı halde Allah Teala ''Oruç bana mahsustur. buyurmasının hikmetine gelince diğer her çeşit ibadetler her çeşit mabude  
  karşı yapılmış, fakat Allah'tan başkasına karşı oruç tutulmamıştır. Aynı zamanda oruç, Allah ile kul arasında gizli bir ibadet olup, kişinin oruç tutup tutmadığını Allah Tealadan başka bilen olmadığı için '' Oruç bana mahsustur'' buyurmuştur. ''Oruç mükafatını ben veririm'' buyurmasına gelince, zaten her ibadetin mükafatını Allah verecektir, ancak oruca vereceği mükafat, hepsinden çok olduğu için onun mükafatını ben veririm '' buyurmuştur.

  Nakledildiğine göre Resul Ekrem: 
  ''Oruç ve Kur'an kıyamet gününde sahiplerine şefaat edeceklerdir.'' 
  Oruç: ''Ya Rab, bu kulu yemekten içmekten alıkoydum, şimdi müsaade et de ben ona şefaatime nail edeyim, der..
  Kur'an: ''Ya Rab, bu kulunu, gece beni okumaktan uykusuz bıraktım, şimdi müsaade et de ben şefaatime nail edeyim, der. 
  Allah Teala:'' Her ikinize de izin verdim, sizin hakkınıza riayet edenlere şefaat edin, onları cennete götürün, buyurur.
  Hepimizin malumumuz olduğu üzere Allah Teala bu oruç ayında yani Ramazan-ı Şerifte bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesini gizlemiştir. Bu gecenin faziletini beyan etmek üzere:

  Allah Teala: ''Doğrusu biz Kuran-ı Kadir gecesinde indirdik, buyurmuşlardır.
  Kadir gecesinin ne olduğunu  biliyor musunuz Kadir gecesi on bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Allah'ın  izniyle her türlü iş için arş'tan inerler. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenlik olur. Kadir şeref ve azamet gecesidir, zira bu gecede Yüce Allah şerefli olan Kur'an-ı, şerefli olan Cebrail (a.s) ile, şerefli olan Peygamberimize ve onun şerefli olan ümmetine gönderdi. Aynı zamanda bu gece öyle şerefli bir gecedir ki, gecelerin en şereflisidir, yüz binlerce aydan hayırl]]> Zekat Vermek https://www.islaminsartlari.gen.tr/zekat-vermek.html Thu, 06 Dec 2018 13:43:22 +0000 Zekat vermek İslam'ın beş farzından biridir. Malı olan kişiler için geçerli bir ibadet olup hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Zekat, malın bir kısmını belirli zamanlarda Müslüman olan ihtiyaç sahibine karşılıks Zekat vermek İslam'ın beş farzından biridir. Malı olan kişiler için geçerli bir ibadet olup hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır. Zekat, malın bir kısmını belirli zamanlarda Müslüman olan ihtiyaç sahibine karşılıksız vermek demektir. Zekatın verilme zamanı gelince geciktirilmeden verilmesi gerekmektedir. Özrü olmadan zekat vermeyen kişi günahkar olur.

  Zekatın Farz Olmasının Şartları

  Bir kişinin zekat vermekle mükellef olması için hem kendinde hem de malında bulunması gereken şartlar vardır.

  Mal Sahibinde Bulunması Gereken Şartlar
  • Müslüman olmak
  • Erginlik çağına gelmiş olmak
  • Aklı başında olmak
  • Hür olmak
  • Malın tutarı kadar borcu olmamak
  • Borcu çıktıktan sonra kalan malın nisap (Asgari zenginlik ölçüsü) mikTarından az olmaması

  Malda Bulunması Gereken Şartlar

  • Malın nisap miktarında olması
  • Malın hakikaten artırıcı olması
  • Nisap miktarındaki malın üzerinden bir sene geçmiş olması

  Nisap miktarın: Dinimizin koymuş olduğu bir ölçüdür. Bir kişinin borcundan ve geçim ihtiyacından başka bulundurduğu paranın tamamıdır. Geçim standartının üzerindeki miktar her ne kadar olursa hepsinin zekatının verilmesi farzdır.

  Zekat Vermek

  Hangi mallar çoğaltıcı mal olarak kabul edilir

  • Ticaret malları
  • Yavrulayıp çoğalması için beslenen hayvanlar
  • Elde bulunan altın, gümüş ve nakit para
  • Bono ve çek

  Zekat Kimlere Verilir

  • Nisap miktarından az malı olup dinen zengin sayılmayan kişilere,
  • Hiçbir şeyi olmayıp fakirlerden daha aşağı durumdaki kişilere,
  • Borçlu olup da borcunu ödeyemeyecek durumda olan kişilere,
  • Memleketinde parası olduğu halde yolculuk esnasında parasız kalmış kişilere,
  • İşini gücünü bırakıp Allah yolunda kendisini ilime verenlere zekat verilebilir.

  Zekat Kimlere Verilmez

  • Anne, baba, büyükanne ve büyükbabaya,
  • Çocuklar ve torunlara,
  • Karı ve koca birbirine veremez.
  • Zenginlere,
  • Müslüman olmayanlara,
  • Cami, çeşme, yol gibi hayır işlerine dahi verilemez. Çünkü zekatta temlik şarttır. Yani paranın fakirin eline verilerek mülkiyetine geçirmesi zekatta esastır.
  ]]>
  Hacca Gitmek https://www.islaminsartlari.gen.tr/hacca-gitmek.html Fri, 07 Dec 2018 07:58:48 +0000 Hacca Gitmek, İslam'ın şartlarından bir tanesidir. İslam'ın şartları içerisinde beşinci olandır. Her durumu iyi olan Müslümanın Hacca gitmesi gerekmektedir. Fakat Hacca gitmenin de bazı şartları bulunmaktadır. Bu ş Hacca Gitmek, İslam'ın şartlarından bir tanesidir. İslam'ın şartları içerisinde beşinci olandır. Her durumu iyi olan Müslümanın Hacca gitmesi gerekmektedir. Fakat Hacca gitmenin de bazı şartları bulunmaktadır. Bu şartları yerine getiren her birey yaşı kaç olursa olsun, hacca gitmesi gerekmektedir. Hacca gitmek için öncelikle haccın vücub ve eda şartlarından hepsini yerine getirmiş olmanız gerekmektedir.

  Haccın Vücub Şartları Şunlardır
  • Haccın birinci Vücub şartı Müslüman olmaktır.
  • Müslüman olmayan bir toplumda yaşıyorsanız, Haccın farz olduğunu işittiğiniz zaman
  • Bir insanın ergenlik çağını bitirmiş ve aklının başında olması gerekmektedir.
  • Kendi ekonomik gücü olması gerekmektedir. Yani kimsenin eline bakmaması gerekmektedir.
  • Kazandığı parayı ailesini ve kendisini geçindirecek derecede olması
  • Hac vaktinin ve zamanının gelmiş olması gerekmektedir.
  Hacca Gitmek

  Haccın Eda Şartları Şunlardır

  • Herhangi bir yasağınız olmaması gerekmektedir.
  • Hac için gideceği yolun emniyetli ve güvenilir olması gerekmektedir.
  • Bir kadın kocası ya da yanında birinci dereceden bir akrabası yoksa, hacca gidemez. Ve kadının yanında götüreceği erkeğin de, hac görevini yerine getirmek için gerekli parayı verecek gücünü olması gerekmektedir.
  • Bir kadın hacca gitmeye karar verirse kesinlikle iddet halinde olmaması gerekmektedir.

  Hem vücub hem de eda şartları olan bir insan o yıl hacca gitmesi gerekmektedir. Eğer bir insan hacca gider ve hac yolunda vefat etmesi durumunda, hac görevi sakıt olacaktır. Hacca gidecek gücü olduğu halde gitmeyen, kadın ve ya erkekler günahkar olarak sayılır. 

  Bütün şartları yerinde olan ve Türkiye'de yaşayan insanlar diyanete başvurması gerekmektedir. Ülkemizde çok fazla sayıda insan başvurduğu için diyanet önceki yıllarda hac başvurusunda bulunan insanlara daha öncelik vermektedir.

  ]]>
  İslamın Şartları Hacca Gitmek https://www.islaminsartlari.gen.tr/islamin-sartlari-hacca-gitmek.html Fri, 07 Dec 2018 08:18:59 +0000 İslam şeriatında belirtildiği gibi özel bir zamanda Allah'a özel bir ibadeti yapmak kasdıyla Mekke'de bulunmaktır. Allah-u Teâla güç yetirebilene ömründe bir kere bu ibâdeti yapmasını farz kılmıştır. Hacda dünyanın her y Hacda dünyanın her yerinden gelen Müslümanlar yeryüzünün en hayırlı beldesinde toplanarak ve yönetici yönetilen, zengin fakir, beyaz siyah farkı olmaksızın tek bir elbiseye bürünerek tek olan Allah'a ibadet ederler. Bu ibadetin en önemli bölümü Arafat Dağı'nda vakfeye durmak, (Müslümanların kıblesi) Kâbe'yi tavaf etmek, Safa ve Merve arasında sa’y yapmaktır.
  İslamın Şartları Hacca Gitmek]]>
  İslamın Şartları Oruç Tutmak https://www.islaminsartlari.gen.tr/islamin-sartlari-oruc-tutmak.html Sat, 08 Dec 2018 02:54:37 +0000 Hicri ayların dokuzuncusu olan Ramazan ayında bütün Müslümanların fecrin başlamasından ki bu sabah namazından güneş batıncaya akşam namazına kadar yemeyi, içmeyi ve şehevi arzuları terk ederek oruç tutmalarıdır. Oruç, ya Oruç, yalnız aç ve susuz kalmak değildir. Bir hayvanı veya inanmayan bir kimseyi bir odaya hapsedip aç, susuz bırakmakla oruç tutturulmuş olmaz. Oructan maksat, sabır, şükür, nefs terbiyesidir.
  İslamın Şartları Oruç Tutmak]]>
  İslamın Şartları Zekat Vermek https://www.islaminsartlari.gen.tr/islamin-sartlari-zekat-vermek.html Sat, 08 Dec 2018 10:09:25 +0000 İslam'da, zekât, üzerine farz (maddi durumu iyi olan) olan herkesin, her sene fakir veya muhtaçlardan onu almak durumunda olan insanlara veya zekat toplayıcısı memurlara verilmesi gereken sadakadır. Zekat fakirlere farz değildir yani Zekat fakirlere farz değildir yani fakirler zekat vermek zorunda değildir.
  İslamın Şartları Zekat Vermek]]>
  İslamın Şartları Namaz Kılmak https://www.islaminsartlari.gen.tr/islamin-sartlari-namaz-kilmak.html Sat, 08 Dec 2018 17:06:23 +0000 Geleneksel Sünni islam anlayışında gece ve gündüz bir günlük süre içinde beş vakit namaz kılınır. İslam dininde, Allah'ın, verdiği nimetlere şükretmiş olmaları ve kulları üzerindeki hakkını yerine getirmeleri, bu Geleneksel Sünni islam anlayışında gece ve gündüz bir günlük süre içinde beş vakit namaz kılınır. İslam dininde, Allah'ın, verdiği nimetlere şükretmiş olmaları ve kulları üzerindeki hakkını yerine getirmeleri, bu esnada kulun Rabbi ile arasında bir bağ kurarak yalvarıp dua etmesi ve Müslüman kişiyi kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyması için farz kıldığı bir ibadettir. İslam dinindeki en önemli ibadettir, Kur'an'da sık sık bahsedilir.
  İslamın Şartları Namaz Kılmak
  Bununla beraber İslamda günlük namazların miktar, şekil ve icrasına dair çok farklı görüşler ve tartışmalar tarih boyu devam etmiştir. (bkn. Namaz)
  ]]>
  İslamın Şartları Şahadet Etmek https://www.islaminsartlari.gen.tr/islamin-sartlari-sahadet-etmek.html Sun, 09 Dec 2018 07:00:54 +0000 Allah'ın birliğine ve ona şirk koşmamak. Allah'ın gönderdiği peygamberler ilk peygamber Adem peygamber son peygamber Muhammed'i Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmektir.Allah'ın varlığına, birliğine ve Allah'ın birliğine ve ona şirk koşmamak. Allah'ın gönderdiği peygamberler ilk peygamber Adem peygamber son peygamber Muhammed'i Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmektir.
  Allah'ın varlığına, birliğine ve Muhammet'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna inanmaktır.
  İslamın Şartları Şahadet Etmek
  Şehadet ilktir, önemlidir. Allah'ın kitabından yani emirlerinden, yasaklarından herhangi birinden birini kabul etmemek ya da şüphe etmek küfre sebebiyet verir, yani o kişi küfre uğramış olur.
  ]]>
  İslamın Şartları https://www.islaminsartlari.gen.tr/islamin-sartlari.html Sun, 09 Dec 2018 19:49:02 +0000 İslamın şartları beş adet ibadeti yapmayı Müslümanlara emreder. Her Müslümanın bu ibadetleri bilmesi ve uygulaması gerekir.İslamın şartları nelerdirKelime-i Şehadet g İslamın şartları beş adet ibadeti yapmayı Müslümanlara emreder. Her Müslümanın bu ibadetleri bilmesi ve uygulaması gerekir.

  İslamın şartları nelerdir

  Kelime-i Şehadet getirmek: Allah'ın birliğine inanmak, şirk koşmamak ve peygamberlerin onun elçisi olduğuna inanmaktır. Bu şart islamın şartları arasında ilk sırada yer alır. Allah'ın emirlerinden birini kabul etmemek ve bundan şüphe duymanın Müslümanlıkta yeri yoktur.

  ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü'' diyerek, kelime-i şehadet getirmek gerekir.

  Manası, ben şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür. 

  Hz.Muhammed (s.a.v.)'in Allah'ın Resulü olduğuna inanmak, emrettiği şeyleri yerine getirmek, yasakladıklarından sakınmak, onun Allah tarafından gönderildiğini kabul etmek gerekir.

  Namaz kılmak: İslam dininin en önemli ibadetleri arasında bulunan beş vakit namaz kılmak, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek olarak algılanmalıdır. Allah ile bağ kurarak, dua edip yalvarmak gerekir. Namaz insanları kötülükten ve şerden koruyan bir ibadet şeklidir.

  İslamın Şartları

  Zekat vermek: İslam dini her Müslümana, fakirlere ve muhtaç olanlara her sene sadaka verilmesini farz kılar. Bu zorunluluk zenginlere vaciptir. Kişi borçlarını düştükten sonra, elinde 96 gram altına eşdeğer mal varlığı için, kırkta bir oranında zekat vermelidir. Tarladaki mahsulünün onda birini de fakirlere vermesi farz kılınmıştır. Bu zekata uşur adı verilir.

  Oruç tutmak: Ramazan ayında tüm Müslümanların oruç tutmaları farz kılınmıştır. Güneşin batışına kadar, yemek, içmek ve şehevi arzulara gem vurmak ibadet kapsamında yer alır. Nefsi terbiye etmek, sabretmeyi öğrenmek için zorunlu kılınan oruç, sağlığı yerinde olan her Müslümanın tutması gereken bir ibadettir.

  Hacca gitmek: İslamın son şartı olan hacca gitmek, varlığı yerinde olan Müslümanların bir kere de olsa yapmaları farz kılınan ibadetler arasındadır. Bu özel ibadet şekli Mekke şehrinde bulunan Kabe'nin etrafında toplanmak, Kabe'yi tavaf etmek ve Safa ve Merve arasında sa'y yapmaktır. 

  ]]>